5-28-7-202 Jingumae
Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
Japan

info@hitoshitange.com