Contact

5-28-7 #202, Jingumae, Shibuya

Tokyo, Japan 150-0001

+81 (0)70 3143 0269

info@hitoshitange.com